Site Overlay

„Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naňho aj vtedy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto obrazy vytvárať…“

– Andrej Augustín

Andrejove výtvarnédiela rozprávajú príbehy o veciach nepoznaných. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, no v druhom pláne spúšťajú hlbšie sondy: sú výtvarným záznamom o psychických stavoch autora. Metaforicky znázorňujú meditáciu, melanchóliu, baladu, ale aj nádej. Inými slovami, témou Andrejových obrazov je často vnútorný život maliara. Čarovná realita sa tak v nich pretavuje do osobných príbehov