Site Overlay

„Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naňho aj vtedy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto obrazy vytvárať…“ – Andrej Augustín Andrejove výtvarnédiela rozprávajú príbehy o veciach nepoznaných. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, no v druhom pláne spúšťajú hlbšie sondy: sú výtvarnýmČítať ďalej